Hagen på Kleiva


'Nostalgie'

(Tantau 1996)

 

 

 
Blomstring/stell
 • Fylte blomster.
 • Fargen er rød med et stort hvitt senter.
 • Remonterer bra.
 • Herdig til sone H-3.
 • Høyden blir opp til 1 meter. 
 • Beskjæres til 40-50 cm. for å holde en fin form og for å stimulere ny tilvekst.
Plassering
 • Står i det røde bedet.
 
 • 2010: Blomstret 27. juni.
 • 2011: Blomstret 6. juli.
 • 2012: Blomstret 5. juli.
 • 2013: Blomstret 18. juli.
 • 2014: Blomstret 16. juni.
 • 2015: Blomstret 8. juli.
 • 2016: Blomstret 7. juli.
 • 2017: Blomstret 22. juli.
 • 2018:
Annen informasjon
 • Foredlet hos Rosen Tantau i Tyskland.
 • Firmaet Rosen Tantau ble etablert i 1906 av Mathias Tantau Sr. (1882 - 1953) Han ble født inn i en bondefamilie i Uetersen, Schleswig-Holstein.
 • Han ble utdannet gartner og jobbet i en periode på Peter Lamberts planteskole i Trier. Denne planteskolen var kjent for foredling av vakre hageroser.
 • I 1906 vendte han tilbake til Uetersen og grunnla sin planteskole på land han kjøpte av sin far. Helt fra begynnelsen av var fokuset å kultivere hageroser. Innen 1914 var årlig produksjon av roser steget til 250000. Tantau Sr. fikk særlig stor betydning for utviklingen av polyantharoser med flere veldig vakre kultivarer.
 • I 1948 overtok neste generasjon Tantau, Mathias Jr. (1912 - 2006). Under hans ledelse fortsatte selskapet å vokse i viktighet, og etablerte seg som et av verdens ledende roseforedlingsfirmaer både for hageroser og snittroser.
 • I 1985 overdrar Tantau Jr. firmaet til medarbeideren Hans Jürgen Evers (1940 - 2007). Han, og hans far før ham hadde arbeidet i firmaet i mange år. I dag er det Christian Evers (sønn av H.J. Evers) som driver firmaet med stor suksess.

Mathias Tantau Sr.

Christian og Hans Jürgen Evers

 

 

Startsiden
Copyright © Hagen på Kleiva. All Rights Reserved.