Hagen på Kleiva


'Hansaland'

(Kordes 1993)

 

 
Blomstring/stell
 • Halvfylte blomster.
 • Lysende rød farge.
 • Remonterer til frost.
 • Svak duft.
 • Herdig til sone H-5/6.
 • Høyden blir ca. 1,5 meter. 
 • Tett kompakt busk.
 • Meget full av skarpe torner.
 • Beskjæres for å holde en fin buskform og for å stimulere ny tilvekst. De eldste grenene fjernes helt.
Plassering
 • Står i brattbedet ved gårdsplassen.
 
 • 2003: Blomstret ikke.
 • 2004: Blomstret 27. juni.
 • 2005: Blomstret ikke.
 • 2006: Blomstret 25. juni.
 • 2007: Blomstret 9. juni.
 • 2008: Blomstret 11. juni.
 • 2009: Blomstret 9. juni.
 • 2010: Blomstret 15. juli.
 • 2011: Blomstret 26. juni.
 • 2012: Blomstret 20. juni.
 • 2013: Blomstret 26. juni.
 • 2014: Blomstret ikke.
 • 2015: Blomstret ikke.
 • 2016: Blomstret 21. juni.
 • 2017: Blomstret 22. juni.
 • 2018:
Annen informasjon
 • Foredlet hos Wilhelm Kordes Söhne i Tyskland.
 • I 1887 startet gartneren Wilhelm Kordes (1865 - 1935) en planteskole og rosehage i byen Elmshorn i Tyskland. Han spesialiserte seg på dyrking av roser.
 • I 1918 flyttet han hele planteskolen til distriktet Klein Offenseth-Sparrieshoop i Schleswig-Holstein, hvor planteskolen fortsatt holder til.
 • Wilhelms to sønner, Wilhelm (1891 - 1976) og Hermann (1893 - 1963) overtok etter hvert firmaet og gav det navnet "Wilhelm Kordes Söhne", navnet firmaet fortsatt har. De har blitt etterfulgt av Reimer Kordes (1922 - 1997) og Wilhelm Kordes (født 1953). Sistnevnte driver i dag fimaet.
 • "Wilhelm Kordes Söhne" regnes som et av de aller viktigste rosefirmaer i verden, med en enorm produksjon av hageroser og roser til snitt.

Wilhelm Kordes I 

 • Rosen er oppkalt etter landområdet som inngikk i den tyske handelsorganisasjonen Hansaforbundet.
 • Hansaforbundet var et forbund av byer, med det rike Lübeck i spissen. Hovedformålet var å sikre handelsruter både innad i Tyskland og ut mot internasjonale samarbeidspartnere.
 • Forbundet ble etablert på 1200-tallet, og har fått navn etter det gammeltyske ordet hanse som betyr selskap, gruppe eller følge.
 • Utenfor Tyskland var London, Brugge, Bergen og Novgorod hovedsamarbeidspartnere. Handelen med Bergen var stort sett tørrfisk.
 • Hansaforbundet opphørte i realiteten å eksistere i 1669.
 

 

 

Startsiden
Copyright © Hagen på Kleiva. All Rights Reserved.