Hagen på Kleiva


'Schneewalzer 87'

(Tantau 1987)

 

 
Blomstring/stell
 • Fylte blomster.
 • Fargen er først blekeste sitron, med antydninger til perlemor i sentrum.
 • Blekes raskt til rent hvitt.
 • Blomstene har en typisk stilkroseform.
 • Remonterer nesten kontinuerlig.
 • Middels søtlig duft.
 • Herdig til sone H-3.
 • Høyde ca. 2 meter. Ved gode forhold kan den bli betydelig høyere.
 • Kutt de eldste grenene ned til 20-30 cm. med noen års mellomrom. Ellers kun beskjeden beskjæring. Svake grener kuttes helt nede ved jorden.
Plassering
 • Et eksemplar vokser i fjellsiden i det nederste hvite bedet.
 
 • 2006: Blomstret 7. august.
 • 2007: Blomstret 10. juni.
 • 2008: Blomstret 9. juni.
 • 2009: Blomstret 24. juni.
 • 2010: Blomstret 25. juni.
 • 2011: Blomstret 4. juli.
 • 2012: Blomstret 27. juni.
 • 2013: Blomstret 10. juli.
 • 2014: Blomstret 5. juni.
 • 2015: Blomstret 25. juni.
 • 2016: Blomstret 15. juni.
 • 2017: Blomstret 3. juli.
 • 2018:
Annen informasjon
 • Foredlet hos Rosen Tantau i Tyskland.
 • Firmaet Rosen Tantau ble etablert i 1906 av Mathias Tantau Sr. (1882 - 1953) Han ble født inn i en bondefamilie i Uetersen, Schleswig-Holstein.
 • Han ble utdannet gartner og jobbet i en periode på Peter Lamberts planteskole i Trier. Denne planteskolen var kjent for foredling av vakre hageroser.
 • I 1906 vendte han tilbake til Uetersen og grunnla sin planteskole på land han kjøpte av sin far. Helt fra begynnelsen av var fokuset å kultivere hageroser. Innen 1914 var årlig produksjon av roser steget til 250000. Tantau Sr. fikk særlig stor betydning for utviklingen av polyantharoser med flere veldig vakre kultivarer.
 • I 1948 overtok neste generasjon Tantau, Mathias Jr. (1912 - 2006). Under hans ledelse fortsatte selskapet å vokse i viktighet, og etablerte seg som et av verdens ledende roseforedlingsfirmaer både for hageroser og snittroser.
 • I 1985 overdrar Tantau Jr. firmaet til medarbeideren Hans Jürgen Evers (1940 - 2007). Han, og hans far før ham hadde arbeidet i firmaet i mange år. I dag er det Christian Evers (sønn av H.J. Evers) som driver firmaet med stor suksess.

Mathias Tantau Sr. 

Christian og Hans Jürgen Evers

 • Schneewalzer er en vals komponert av Thomas Koschat (1845 - 1914). Han var en østerriksk korleder og komponist. Han begynte som bass i hoffoperaen i Wien, og ble etter hvert korets dirigent.
 • Senere dannet han Koschat-kvartetten, og turnerte Europa og USA i flere år.
 • Han er særlig kjent for å innlemme folkemusikk i sine verker. Schneewalzer er en av de mest kjente melodiene i østerriksk og tysk folkemusikkmiljø.

Thomas Koschat

 

 

Startsiden
Copyright © Hagen på Kleiva. All Rights Reserved.