Hagen på Kleiva


'Sahara'

(Tantau 1996)

 

 
Blomstring/stell
 • Blomsterfargen er varmt gul.
 • Remonterer kontinuerlig.
 • Svak og fruktig duft.
 • Herdig til sone H-2/3.
 • Høyde mellom 1 og 1,5 meter.
 • Beskjæres lett for å holde en fin buskform. De eldste grenene kuttes til 20 cm. for å stimulere til ny tilvekst. Svake grener kuttes helt nede ved jorden.
Plassering
 • Står i øvre hage.
 
 • 2008: Blomstret 16. juni.
 • 2009: Blomstret 9. juli.
 • 2010: Blomstret 9. juli.
 • 2011: Blomstret 16. juli.
 • 2012: Blomstret 2. juli.
 • 2013: Blomstret 4. august.
 • 2014: Blomstret 10. juni.
 • 2015: Blomstret 30. juni.
 • 2016: Blomstret 21. juni.
 • 2017: Blomstret 27. juni.
 • 2018:
Annen informasjon
 • Foredlet hos Rosen Tantau i Tyskland.
 • Firmaet Rosen Tantau ble etablert i 1906 av Mathias Tantau Sr. (1882 - 1953) Han ble født inn i en bondefamilie i Uetersen, Schleswig-Holstein.
 • Han ble utdannet gartner og jobbet i en periode på Peter Lamberts planteskole i Trier. Denne planteskolen var kjent for foredling av vakre hageroser.
 • I 1906 vendte han tilbake til Uetersen og grunnla sin planteskole på land han kjøpte av sin far. Helt fra begynnelsen av var fokuset å kultivere hageroser. Innen 1914 var årlig produksjon av roser steget til 250000. Tantau Sr. fikk særlig stor betydning for utviklingen av polyantharoser med flere veldig vakre kultivarer.
 • I 1948 overtok neste generasjon Tantau, Mathias Jr. (1912 - 2006). Under hans ledelse fortsatte selskapet å vokse i viktighet, og etablerte seg som et av verdens ledende roseforedlingsfirmaer både for hageroser og snittroser.
 • I 1985 overdrar Tantau Jr. firmaet til medarbeideren Hans Jürgen Evers (1940 - 2007). Han, og hans far før ham hadde arbeidet i firmaet i mange år. I dag er det Christian Evers (sønn av H.J. Evers) som driver firmaet med stor suksess.

Mathias Tantau Sr. 

Christian og Hans Jürgen Evers

 • Rosen er oppkalt etter verdens største ørken, som ligger i det nordlige Afrika. Navnet Sahara er det arabiske ordet for ørken.
 • Ørkenen strekker seg over landene Mauritania, Marokko, Vest-Sahara, Algerie, Mali, Tunisia, Niger, Libya, Tsjad, Egypt og Sudan.
 
 

Startsiden
Copyright © Hagen på Kleiva. All Rights Reserved.