Hagen på Kleiva


'Lichfield Angel'

(Austin 2006)

 

 
Blomstring/stell
 • Blomstene er rikt fylte.
 • Hvite blomster med et anstrøk av fersken.
 • Remonterer bra.
 • Mild kløverduft.
 • Herdig til sone H-4.
 • Høyde ca. 1,2 meter.
 • Kutt de eldste grenene ned til 20-30 cm. hver vår for å stimulere ny tilvekst. Ellers beskjæres busken for å få en god form. Svake grener kuttes helt nede ved jorden.
Plassering
 • Står i det hvite bedet.
 
 • 2015: Blomstret 23. juli.
 • 2016: Blomstret 27. juni.
 • 2017: Blomstret 2. juli.
 • 2018:
Annen informasjon
 • Rosen er foredlet hos David Austin Roses i Shropshire, Storbritannia.
 • Firmaet ble etablert i 1969 av David C. H. Austin (1926 - ). Han var en roseforedler med en visjon om å skape roser som kombinerte de moderne rosenes herdighet, gjenblomstring og store fargeskala med de historiske rosenes duft og karakter.
 • Den første rosen som ble lansert var 'Constance Spry' i 1961, og frem til i dag har firmaet lansert mer enn 200 hybrider.
 • Austin har også skrevet flere betydningsfulle bøker om roser og rosedyrking
 • I dag jobber sønnen David J. C. Austin sammen med sin far i firmaet.

David Austin Sr. og Jr. 

 • "The Lichfield Angel" er en kalksteinsrelieff fra 700-tallet oppdaget i Lichfield-katedralen i 2003.
 • Relieffet forestiller erkeengelen Gabriel, og man tror at det har tilhørt et relikvieskrin som har inneholdt levningene av St. Chad.
 • På 600-tallet var Chad en prominent Anglo-Saxisk abbed og biskop i Northumbria, og til sist biskop over folkene i Mercia og Lindsey (det som senere skulle bli bispesetet Lichfield). Han var biskop her fra 669 til sin død i 672.
 • Han ble helgenerklært umiddelbart etter sin død.

St. Chad

 • Lichfield-katedralen ligger i Lichfield i Staffordshire, England. Den er Englands eneste middelalderkirke med tre spir.
 • Biskop Chad flyttet bispesetet fra Repton til Lichfield, trolig fordi dette allerede ble regnet som et hellig sted. Selve katedralen ble påbegynt ca. år 700, for å huse levningene etter St. Chad.

 

Startsiden
Copyright © Hagen på Kleiva. All Rights Reserved.