Hagen på Kleiva


Planteportretter

Hulthemiahybrider

 
  • Roseslekten er stor og består av rundt 200 forskjellige viltvoksende arter og tusenvis av kulturroser. Kanskje så mange som 50 000 i følge noen beregninger. Slekten Rosa er planteverdenens aller største slekt. Vi finner viltvoksende artsroser, også kalt botaniske roser over hele den nordlige halvkule. De fleste i tempererte områder
  • De botaniske rosene er delt inn i fire underslekter, I - Hulthemia, II - Eurosa, III - Platyrhodon og IV - Hesperhodos. Inndelingen er gjort på bakgrunn av plantenes kjennetegn og/eller geografisk utbredelse. Underslekt II er absolutt den største av underslektene, og inneholder de fleste av de botaniske rosene vi bruker i hagene i dag.
  • Underslekten I - Hulthemia inneholder kun en botanisk rose, Rosa persica. Den har sin naturlige utbredelse i Iran, Turkmenistan og Afghanistan. Denne rosen skiller seg utseendemessig mye fra alle andre roser, og det har vært noen som mener man bør skille ut underslekt I til en egen slekt.
  • Rosa persica har ikke vært mye brukt i foredlingsarbeid, men rosens karakteristiske "øye" er noe foredlere har ønsket å overføre til kulturroser. Briten Jack Harkness (1918 - 1994) ved Harkness Roses var den første som med suksess krysset Rosa persica med andre roser. Det er med utgangspunkt i hans hybrider at et lite antall hulthemiahybrider nå er å finne på markedet.
 
 

Startsiden
Copyright © Hagen på Kleiva. All Rights Reserved.