Hagen på Kleiva


Rosa glauca

 

 
Opprinnelse
 • Rosa glauca er hjemmehørende i det sentrale og søndre Europa.
 • Rosa glauca blir i Norge kalt doggrose.
Blomstring/stell
 • Enkle rosa blomster, med et stort hvitt hjerte.
 • Ikke remonterende.
 • Herdig til sone H-6/7.
 • Blir lett en vid busk med en høyde på ca. 2 meter.
 • De eldste grenene bør fjernes med noen års mellomrom for å stimulere ny tilvekst og slippe sol inn i busken.
Plassering
 • Et eksemplar i bedet i kroken.
 
 • 2010: Blomstret ikke.
 • 2011: Blomstret ikke.
 • 2012: Blomstret ikke.
 • 2013: Blomstret 22. juni.
 • 2014: Blomstret 7. juni.
 • 2015: Blomstret 20. juni.
 • 2016: Blomstret 4. juni.
 • 2017: Blomstret 11. juni.
 • 2018:
Annen informasjon
 • Rosa glauca er hjemmehørende i det sentrale og søndre Europa. Den har vært i kultur siden 1789, men ikke i utpreget grad før på slutten av 1800-tallet. Til England ble den først introdusert rundt 1830.
 • Det var ved introduksjonen av landskapshagene at denne rosens skjønnhet ble verdsatt.
 • Bladverket er rødlig (noen kaller det blålig). Rosen ble da også kalt Rosa rubrifolia før den fikk sitt nåværende navn.
 
 • Navnet glauca henviser til de doggete bladene. Herav også det norske navnet.
 
 • Rosa glauca ble tildelt British Royal Horticultural Society's "Award of Garden Merit" (AGM) i 1993.
 • Prisen blir delt ut til planter som er særskilt egnete som vanlige hageplanter.
 • Prisen ble etablert i 1922.
 

Startsiden
Copyright © Hagen på Kleiva. All Rights Reserved.