Hagen på Kleiva


Planteportretter

Trepeoner

 
  • Planteslekten Paeonia er en meget gammel slekt i botanikkhistorien. Den ble tidlig beskrevet i tekster både i Asia og Europa. Plantene var opprinnelig en viktig medisinplante og har vært dyrket som dette i over 2000 år (trolig mye lenger, men dette er så tidlig vi har skriftlige kilder), særlig i Kina. Plinius den eldre (år 23 - 79) har beskrevet utførlig om peonen og dens virkninger i Historia Naturalis.
  • Trepeonene er hjemmehørende i det nordlige Kina og Tibet. Vokser i skogområder i disse landene. Disse har vært i kultur i Kina i over 1500 år.
  • Først på 1800-tallet begynte europeiske plantesamlere å registrere trepeoner og innføre dem til Europa.
 
Suffruticosahybrider
  • I starten ble ble mange eksemplarer klassifisert som Paeonia suffruticosa av europeiske plantesamlere, eller som underarter av denne. Nyere forskning har bevist at alle disse er egne arter (eller hybrider av disse). Så navnet suffruticosa brukes ikke lenger om en art, men navngir nå den store gruppen med hybrider mellom de ulike artene av trepeoner.
 
 
Arter og andre hybrider
  • Her beskrives trepeonartene, og hybrider som ikke passer inn blant suffruticosahybridene.
 

Startsiden
Copyright © Hagen på Kleiva. All Rights Reserved.