Hagen på Kleiva


Planteportretter

Staudepeoner

 
  • Planteslekten Paeonia er en meget gammel slekt i botanikkhistorien. Den ble tidlig beskrevet i tekster både i Asia og Europa. Plantene var opprinnelig en viktig medisinplante og har vært dyrket som dette i over 2000 år (trolig mye lenger, men dette er så tidlig vi har skriftlige kilder), særlig i Kina. Plinius den eldre (år 23 - 79) har beskrevet utførlig om peonen og dens virkninger i Historia Naturalis.
  • Staudepeonene er hjemmehørende i det nordlige Japan, Kina og Tibet, videre vestover gjennom Himalaya, Sibir og Kaukasus til Lilleasia og middelhavslandene inkludert Algerie og Marokko. Vokser i høytliggende skogområder i disse landene.
  • I Europa, Lilleasia og Nord-Afrika ble de stedlige artene stort sett dyrket for medisinsk bruk, selv om det er kjent at de ble dyrket som prydplante så tidlig som i antikkens Hellas. Trolig har de vært dyrket mye lenger.
  • I Japan og Kina ble også artene dyrket for medisinsk bruk, men i mye større grad for sine blomster. Foredling av peoner har foregått her i mer enn to tusen år.
 
Lactiflorahybrider
  • Midt på 1700-tallet ble arten Paeonia lactiflora introdusert til Europa fra Kina. Sammen med senere kinesiske lactiflorahybrider, dannet denne grunnlaget for peonen som prydplante i europeiske hager. De kinesiske peonene brakte med seg genene for fylte blomster, sterkere farger og ikke minst duft.
  • Lactifloragruppen består i dag av et stort antall hybrider introdusert de siste 250 år. I begynnelsen var det særlig i Frankrike at hybridiserings-arbeidet foregikk, men fra ca. 1920 er det amerikanske foredlere som har tatt en ledende rolle i dette arbeidet. Et betydelig antall hybrider kommer også fra Japan og Kina.
  • Disse peonene blir enda i dag feilaktig kalt klosterpeoner eller bondepeoner i Norge. Disse norske navnene er gamle navn på Paeonia officinalis. Dette er en europeisk art som ble dyrket i klosterhagene for medisinsk bruk, og ble etter hvert vanlig å finne i gamle gårdshager.
 
 
Andre arter og hybrider
  • Her beskrives studepeonartene, og hybrider av andre arter enn Paeonia lactiflora.
 

Startsiden
Copyright © Hagen på Kleiva. All Rights Reserved.