Hagen på Kleiva


Planteportretter

Itohpeoner

 
  • Planteslekten Paeonia er en meget gammel slekt i botanikkhistorien. Den ble tidlig beskrevet i tekster både i Asia og Europa. Plantene var opprinnelig en viktig medisinplante og har vært dyrket som dette i over 2000 år (trolig mye lenger, men dette er så tidlig vi har skriftlige kilder), særlig i Kina. Plinius den eldre (år 23 - 79) har beskrevet utførlig om peonen og dens virkninger i Historia Naturalis.
  • I 1948 klarte japaneren Toichi Itoh det man til da hadde trodd var umulig, nemlig å krysse en trepeon med en staudepeon. Han krysset med suksess den gule trepeonen 'Alice Harding' med den hvite staudepeonen 'Kakoden'. Resultatet ble en gruppe med veldig hardføre og herdige planter, som i voksemåte minner mest om staudepeonene (de visner tilbake om vinteren), men med bladform og blomsterfarge som tidligere ikke er sett hos staudepeonene.
  • Foredlingsarbeidet foregår nå mest i USA.
 

Startsiden
Copyright © Hagen på Kleiva. All Rights Reserved.