Hagen på Kleiva


Planteportretter

Småblomstrende klematis

 
 • Interessen for klematis er historisk sett relativt ny. De første skriftlige kilder er fra midten av 1500-tallet, og omhandler da bare europeiske sorter. Først på 1800-tallet økte interessen ut over spesielt interesserte.
 • Med introduksjoner av arter fra Asia og Amerika ble det fram mot 1872 registrert mer enn 200 arter.
 

De tidligblomstrende artene og deres kultivarer

Atragenegruppen

 • Atragenegruppen består av arter hjemmehørende på den nordlige halvkule (Skandinavia, Sentraleuropa, Korea, Japan og Nordamerika) og hybrider av disse.
 • Klematis i denne gruppen er hardføre og anvendelige hageplanter. De blomster på fjorårsvekst og tilhører beskjæringsgruppe 1, dvs. at all beskjæring skjer etter blomstring.
 
 
De sentblomstrende artene og deres kultivarer
Flammulagruppen
 • Flammulagruppen består av flere arter, inkludert Clematis recta og Clematis mandschurica, og hybrider av disse. Det er store forskjeller mellom artene i gruppen både når det gjelder opprinnelsessted, vekst og blomstring, og ikke minst herdighet i våre områder.
 • Hardføre planter som blomster på årsskudd, noe som tilsier at de er i beskjæringsgruppe 3, det vil i at de blomstrer på ny vekst og kuttes helt ned på våren (evt. sen høst).
 
 
Tubulosaegruppen
 • Tubulosaegruppen består kun av to arter, Clematis heracleifolia og Clematis stans, og hybrider av disse. Dette er arter fra Kina og Japan.
 • Hardføre planter som blomster på årsskudd, noe som tilsier at de er i beskjæringsgruppe 3, det vil i at de blomstrer på ny vekst og beskjæres på våren.
 • Planter i denne gruppen blomstrer veldig sent, mer mot høst enn sommer.
 
 
Viornagruppen
 • Viornagruppen består av asiatiske og amerikanske arter med en staudelignende voksemåte. Blomstene har tykke kronblader og er som regel tulipan eller klokkeformede.
 • Alle er i beskjæringsgruppe 3, som vil si at de blomstrer på ny vekst og kuttes helt til bakken hver vår eller sen høst.
Undergruppe Fuscae
 • Undergruppen Fuscae består av Clematis fusca og varianter og hybrider av denne.
 
 
Undergruppe Integrifoliae
 • Undergruppen Integrifoliae består av Clematis integrifolia og varianter og hybrider av denne.
 • Clematis integrifolia kalles stålklematis i Norge.
 
 
Undergruppe Viorna
 • Undergruppen Viorna består av Clematis texensis og Clemais viorna, og varianter og hybrider av disse.
 

Startsiden
Copyright © Hagen på Kleiva. All Rights Reserved.