Hagen på Kleiva


'Korean Beauty'

(Sahin)
 

 
Blomstring/stell
 • Små gule blomster.
 • Mørke støvbærere.
 • Høyde 2-3 meter.
 • Døde og overflødige grener og plantedeler klippes bort på våren.
 • Evt. kraftigere beskjæring gjøres så snart planten er avblomstret. Gamle grener bør skjæres hardt tilbake for å stimulere til ny tilvekst, men ikke ta alle gamle grener samme år.
 • 'Korean Beauty' er en frøplante av Clematis chiisanensis, en art hjemmehørende i Sør Korea. Frør seg veldig villig over hele hagen i løpet av noen år.
Plassering
 • Et eksemplar ved øvre dam.
 
 • 2014: Blomstret 10. juni.
 • 2015: Blomstret 24. juni.
 • 2016: Blomstret 15. juli.
 • 2017:
 

Startsiden
Copyright © Hagen på Kleiva. All Rights Reserved.