Hagen på Kleiva


Planteportretter

Skjeggløse iris

 
Undergruppe Limniris
 • Undergruppe Limniris, kalles også skjeggløse iriser, og kalles så fordi de mangler de karakteristiske skjeggene som kjennetegner andre grupper.
 • De skjeggløse irisene er en stor og mangeartet gruppe. Det er mange flere arter i denne gruppen enn blant skjeggirisene. De er delt inn i to seksjoner (Limniris og Lophiris) og en rekke underseksjoner alt etter arter, opprinnelsessted, voksemåte og foretrukket voksested.
 • I naturen vokser de over hele den nordlige halvkule. De skjeggløse irisene er generelt mer hardføre og friskere enn skjeggirisene.
 • Alle sortene jeg har i hagen hører til Seksjon Limniris.

 

Underseksjon Californicae

 • Californicaeirisene består av arter hjemmehørende i de nordvestre deler av USA og hybrider av disse. De gror i hovedsak i skogbunn og på gressletter.
 
 
Underseksjon Hexagonae
 • Hexagonaeirisene er hjemmehørende i USA. Det er 5 arter og deres hybrider i denne seksjonen. Artene er hjemmehørende fra Mississippielven til Missouri, Ohio og Louisiana (irisene i denne gruppen kalles ofte for Louisianairis). De vokser i myrområder og i grunt vann ved elvebredder.
 • Plantene kan være vanskelige å få i blomst i nordlig klima.
 
 
Underseksjon Laevigatae
 • Laevigataeirisene består av vannelskende arter og deres hybrider, inkludert Iris ensata, Iris laevigata, Iris pseudacorus, Iris versicolor og Iris virginica. De to første er asiatiske arter, Iris pseudacorus er hjemmehørende i Europa og Asia mens de to siste er amerikanske arter.
 
 
Underseksjon Longipetalae
 • Longipetalaeirisene består av kun to arter og hybrider av disse. Artene er Iris longipetala og Iris missouriensis. Det er noe usikkerhet rundt forskjellen på disse to, de regnes av å til for å være samme art. Men oftest beskrives Iris longipetala å være en varietet av Iris missouriensis.
 • Begge artene hører hjemme i det nordvestlige USA og kalles Rocky Mountain iris.
 
 

Underseksjon Sibiricae

 • Sibiricaeirisene består bland annet av artene Iris sibirica, Iris typhifolia og Iris bulleyana, og hybrider av disse. Iris sibirica er en av de mest brukte artene i hybridiseringsarbeid, og antallet hybrider er veldig stort.
 • Alle irisene i denne seksjonen er hjemmehørende i Asia og da på helst lett fuktige steder. I hagene tolererer de stort sett alle typer jord.

  Bulleyana
     
    'Bundle of Joy'
     
  'Butter and Sugar'
     
  'Caesar's Brother'
     
    'Concord Crush'
     
  'Dance Ballerina Dance'
     
    'Dear Delight'
     
    'Double Standard'
     
  'Flight of Butterflies'
     
  'Golden Edge'
     
    'Gull's Wing'
     
    'Kita-No-Seiza'
     
  'Lady Vanessa'
     
  'Perry's Blue'
     
    'Pink Parfait'
     
  'Prussian Blue'
     
  'Rigamarole'
     
    'Ruffles Plus'
     
  'Silver Edge'
     
  'Snow Queen'
     
  Typhifolia
 
 
Underseksjon Tripetalae
 • Tripetalaeirisene består kun av arten Iris setosa og hybrider av denne.
 • I naturen er dette kanskje den iris som er mest spredt av alle verdens iris. Den er naturlig hjemmehørende i det østre Canada, Alaska, Sibir, nordre del av Kina og Japan.
 

Startsiden
Copyright © Hagen på Kleiva. All Rights Reserved.