Hagen på Kleiva


 
 

Planteportretter

Skjeggiris

 

Undergruppe Iris

  • Undergruppe Iris består av noen av våre vanligste og mest elskede hageplanter, men også av noen av de mest eksotiske plantene man finner i irisslekten.
  • Undergruppen består av seks seksjoner (Iris, Psammiris, Oncocyclus, Regelia, Hexapogon og Pseudoregelia) fordelt etter arter, opprinnelsessted, voksemåte og foretrukket voksested. I naturen vokser disse hovedsaklig fra Midtøsten og Russland østover mot Iran og Afghanistan. Noen arter har sitt utspring i østre deler av Europa.
  • Alle sortene jeg har i hagen hører til Seksjon Iris.
 

Seksjon Iris

  • Seksjon Iris består av de irisene vi kaller skjeggiris. Navnet har de etter "skjeggene" på de nedre kronbladene. Seksjonen består av en rekke arter, og et enormt antall hybrider. Dette er den mest dyrkede av alle irisgrupper. Det er særlig Iris pallida og Iris variegata som blir brukt i foredlingsarbeidet.
  • I naturen vokser iris i denne seksjonen fra  Østeuropa, Midtøsten og Russland, og østover til sentralasia.
  • Skjeggirisene deles ofte inn etter høyde og vekstform. Jeg har valgt å beskrive dem alle under ett.
  'Black Knight'
     
  'Blue Rhythm'
     
  Croatica
     
  'Deputé Nomblot'
     
  'Joyance'
     
  'Mary Geddes'
     

  'Rose'
     
  Variegata
     

  'Vågå'
 

Startsiden
Copyright © Hagen på Kleiva. All Rights Reserved.