Hagen på Kleiva


Planteportretter

Knolliris

 
  • Knollirisene vokser, i motsetning til andre irisgrupper ikke fra rhisomer. Derimot vokser de fra løkknoller.
  • Knollirisene deles ofte i tre grupper. Lave vårblomstrende iris også kalt Reticulatairis (undergruppe Hermodactyloides). Høye sommer-blomstrende iris, populært kalt hollandske, spanske eller engelske iris (undergruppe Xiphium). Og en gruppe som kalles Junoiris (undergruppe Scorpiris).

 

Undergruppe Hermodactyloides

  • Iris i undergruppe Hermodactyloides er lave tidligblomstrende planter. Dette er noen av de første blomstene som blomstrer i hagen.
  • Gruppen består av flere arter og hybrider. Blant artene finner man Iris reticulata, Iris histrioides, Iris winogradowii og Iris danfordiae. Det er særlig hybrider av Iris reticulata som vi dyrker i hagen.
  • Navnet Reticulata henviser til det nettlignende ytre lag på knollene. Alle irisene i denne undergruppen har dette laget. De er hjemmehørende i Midtøsten og Kaukasus.
  • I Norge kalles disse irisene våriris.

 

   

 

   

  'Frank Elder'
     
  'Harmony'
     
  'J. S. Dijt'
     
  'Katherine Hodgkin'
     
  'Natascha'
     
  'Pixie'
     
  Reticulata
     

  'Springtime'
 

Startsiden
Copyright © Hagen på Kleiva. All Rights Reserved.